Договір оферти Умови доступу та користування

Цей договір оферти (надалі - Договір) є публічною офертою та публічним договором пропозицією про укладання угоди між ФОП Луценко О.В.(далі – Виконавець) та будь-якою фізичною особою, фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою (далі — Клієнт), яка, разом із Політикою конфіденційності, встановлює правила доступу та користування програмним забезпеченням (Сервісом) Виконавцем та надання ним послуг, що описані в цій Угоді. Предметом цієї угоди є надання CPASHKA доступу та права користування Сервісом, який забезпечує автоматизоване адміністрування та оптимізацію процесів обробки замовлень в Інтернеті, за умови дотримання всіх обмежень та умов використання Сервісу відповідно до його функціональних можливостей та умов цієї Угоди.

Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Клієнтів. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація та/або оплата послуг є фактом прийняття Клієнтом умов даної оферти (акцептом даної оферти), що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту. У разі неприйняття будь-яких умов, визначених у цьому Договорі, особа, що має намір використовувати Сервіс, не має права користуватися Сервісом за умовами даного Договору.

Основні терміни

1.1. Сервіс – Послуги та програмне забезпечення, які надаються через веб-сайт, доступний за посиланням: https://cpashka.biz

1.2. Користувач – означає фізичну особу, яка має доступ до Сервісу, наданий Клієнтом або Адміністратором.

1.3. Клієнт – фізична особа, самозайнята особа, підприємець, юридична особа, яка реєструється та/або оплачує послуги та є власником облікового запису.

1.4. Адміністратор – Фізична особа, обрана Клієнтом як головний адміністративний контакт для прийняття рішень, пов'язаних з управлінням сервісом, відключеннями від нього, вирішенням інших технічних питань та наділена повноваженнями від Клієнта, для адміністрування доступу до Сервісу та назначення додаткових адміністраторів/користувачів. Перша особа, яка зареєстрована у Сервісі Клієнтом, призначається на роль Адміністратора.

1.5. Обліковий запис – інформація, що зберігається Виконавцем і дозволяє ідентифікувати Клієнта, Користувача та Адміністратора. До цієї інформації не входять дані особисті облікового запису, які завантажуються (зберігаються) самим Клієнтом, Адміністратором або Користувачем.

1.6. Контент – Будь-яка інформація та матеріали, які Клієнт, через Адміністратора або Користувача, завантажує або розміщує у Сервісі.

1.7. Конфіденційна інформація – відомості, передані Клієнтом ( Адміністратором та/або Користувачами), що вносяться до Сервісу будь-яким можливим способом, а також відомості CPASHKA, що є її власністю і комерційною таємницею.

1.8. Технічна підтримка – комплекс заходів, які може проводити CPASHKA у межах та обсягах, визначених ним, з метою забезпечення функціонування Сервісу, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку щодо використання Сервісу.

2. Предмет Договору

2.1. Способами укладання цієї Угоди (акцепту Оферти) є: 1) Реєстрація Клієнта на сайті Виконавця; 2) оплата Користувачем одного із типів тарифів.

2.2. Виконавець надає Клієнту доступ до Сервісу для користування його функціоналом відповідно до умов цього Договору.

2.3. Сервіс може містити наступні функції: управління клієнтськими базами, ведення історії звернень, аналітичні звіти тощо.

2.4. Виконавець зобов'язується надавати доступ до Сервісу безперервно та заздалегідь повідомляти про будь-які планові технічні роботи чи перерви у роботі.

2.5. При появі нових функцій Сервісу, крім функцій, розроблених за домовленістю з Клієнтом, Виконавець на свій розсуд має право вимагати додаткову оплату за їх використання.

3.Умови використання

3.1.Користуватись Сервісом мають право виключно зареєстровані Клієнти. Клієнти повинні надати правдиву інформацію про себе, Адміністратора та/або Користувача: повне ім'я, діючу електронну адресу та іншу інформацію, необхідну для реєстрації. CPASHKA має право на свій розсуд заблокувати/видалити обліковий запис Клієнта/Адміністратора/Користувача, а також заборонити Клієнту/Адміністратору/Користувачу використовувати Сервіс при наданні неправдивих даних.

3.2. CPASHKA залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Клієнта/Адміністратора підтвердження даних, вказаних при реєстрації, та запитати при цьому відповідні документи, ненадання яких, на розсуд CPASHKA, може бути прирівняне до надання неправдивої інформації та викликати наслідки, передбачені п. 3.1. цієї Угоди.

3.3. CPASHKA залишає за собою право заборонити використання певних логінів та/або встановити вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи)

3.4. Клієнт/Адміністратор/Користувач відповідають за безпеку свого пароля, його надійність та конфіденційність.

3.5. Клієнт має забезпечити, щоб дані для входу в Сервіс Адміністратора або Користувача використовувалося лише Клієнтом (в межах діяльності Клієнта) і не використовувалося іншими особами.

3.6. Клієнт зобов'язується негайно повідомляти CPASHKA у разі підозри на втрату паролів або їх несанкціоноване використання третіми особами.

4. Права і обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Забезпечувати доступ до Сервісу відповідно до умов цього Договору.

4.1.2. Захищати конфіденційні дані Клієнтів.

4.1.3. Надавати технічну підтримку Клієнту/Адміністратору/Користувачу за запитом.

4.1.4. CPASHKA забезпечує доступ до Сервісу лише за допомогою вебінтерфейс з дотриманням положень цієї Угоди.

4.2. Клієнт зобов'язується:

4.2.1. Використовувати Сервіс лише для цілей, передбачених цим Договором, і не порушувати авторські права на програмне забезпечення.

4.2.2. Не втручатися у роботу Сервісу або спроби обхідного доступу до його функціоналу.

4.2.3. Клієнту заборонено завантажувати, публікувати, передавати, зберігати або розповсюджувати через Сервіс, в тому числі безпосередньо на Сервіс, будь-які віруси, комп'ютерні програми, що відтворюються та містять руйнівні коди, віруси або інше шкідливе програмне забезпечення.

4.2.3. Клієнт, включаючи Адміністратора та користувачів, зобов'язується утримуватися від самостійного здійснення або дозволу іншим особам наступної діяльності:

- Надавати Сервіс в оренду, прокат або тимчасове користування.
- Використовувати Сервіс для трансляції на інших Інтернет-сайтах, як на комерційній, так і на некомерційній основі, а також вносити зміни до Сервісу, його дизайну та зовнішнього вигляду.
- Створювати умови для використання Сервісу особами, які не мають особистих прав на доступ та права користування Сервісом, крім Користувачів Клієнта.
- Публікувати будь-які фрагменти або складові Сервісу, надаючи можливість їх копіювання іншим особам.
- Намагатися обійти технічні обмеження Сервісу.
- Передавати права на використання Сервісу третім особам.

5. Відповідальність сторін

5.1. Алгоритми функціонування Сервісу та його вихідні коди (включаючи їхні частини) є конфіденційною інформацією CPASHKA. Будь-яке використання їх або Сервісу, що порушує умови цієї Угоди, розглядається як порушення прав CPASHKA та може призвести до позбавлення Клієнта прав, наданих за цією Угодою.

5.2 Клієнту надається право розміщення свого Контенту та використання функціональних можливостей Сервісу в обсягах, визначених обраним тарифом.

5.3. CPASHKA не має доступу до контенту, який розміщується Клієнтом, і не здійснює його перегляд або перевірку. Крім того, CPASHKA не отримує жодних прав, включаючи права інтелектуальної власності, на контент, що належить Клієнту.

5.4. Клієнт повинен ознайомити Адміністраторів та Користувачів з умовами цієї Угоди і гарантувати їх дотримання. Він також несе відповідальність за їхні дії або бездіяльність при використанні Сервісу.

5.5. Клієнт не має права копіювати, перепродувати або будь-яким іншим чином відтворювати Сервіс.

5.6. Ця Угода не надає Клієнту (Адміністратору та/або Користувачу) жодного права на використання товарних знаків, логотипів, доменних імен та інших об'єктів виняткових прав, які використовуються у пропозиції Сервісу. Клієнт зобов'язаний використовувати Сервіс таким чином, щоб не розповсюджувати недостовірні відомості, які можуть спричинити помилкове уявлення про власника Сервісу або про послуги та продукти, надані CPASHKA.

5.7. Кожна зі сторін несе відповідальність за свої дії, вжиті в рамках цього Договору, відповідно до чинного законодавства.

5.8. Виконавець не несе відповідальності за втрату даних Клієнта або інші збитки, спричинені користувачу через некоректне використання Сервісу.

5.9. Клієнт несе відповідальність за збереження конфіденційності своїх облікових даних і за всі дії, виконані за допомогою його облікового запису.

6. Оплата, зміна права доступу та користування сервісом

6.1 Клієнт оплачує вартість за доступ до Сервісу відповідно до умов, що будуть описані далі.

6.2 Доступ до послуг надається за умови оплати, шляхом переказу коштів на банківський рахунок Виконавця

6.3 Оплата послуг здійснюється відповідно до поточних тарифів, що діють на момент отримання послуги, за умови 100% передоплати.

6.4 При здійсненні платежу Клієнт повинен вказати назву облікового запису, що ідентифікує оплачувані послуги, в платіжному документі.

6.5 Виконавець має право приймати платежі відповідно до умов, встановлених на його веб-сайті. Здійснюючи платіж у відповідній формі, Клієнт автоматично погоджується з цими правилами, що діють на момент здійснення платежу. Ці правила можуть включати необхідність надання додаткових документів для проведення оплати, визначення строків зарахування платежів тощо.

6.6 У разі, якщо Клієнт обирає оплату послуг через платіжну систему, яка встановлює додаткову комісію до вартості послуги Виконавця, Виконавець може перенести цю комісію на Клієнта. При цьому на етапі оплати та списання коштів буде вказана підсумкова вартість. Сплата Клієнтом цієї суми є його погодженням оплати послуг у зазначеному розмірі.

6.7 Способи оплати та необхідні реквізити для здійснення оплати наведені на веб-сайті Виконавця. Виписка рахунків проводиться за запитом Клієнта.

6.8 Плата за використання Сервісу стягується щомісяця, згідно з умовами цієї Угоди, починаючи з першого числа місяця. Усі платежі є остаточними та не підлягають поверненню, за винятком випадків, передбачених у пункті 6.12. цієї Угоди.

6.9 Якщо Клієнт не вносить оплату за використання Сервісу протягом 10 (десяти) календарних днів за умови від'ємного балансу, Виконавець має право заблокувати доступ до Сервісу до моменту здійснення оплати. Оплата вважатиметься здійсненою лише після зарахування коштів на баланс CPASHKA.

6.10. CPASHKA залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати вартість Тарифів за надання права доступу та користування Сервісом. Ці зміни набувають чинності з моменту їхньої публікації на вебсайті, якщо інше не обумовлено під час публікації. У разі зміни вартості Тарифів, CPASHKA повідомляє своїх поточних клієнтів Сервісу про такі зміни за 30 (тридцять) календарних днів шляхом надсилання листа на їхню електронну пошту.

6.11. Клієнт може отримати повернення сплачених ним грошових коштів у різних ситуаціях, виникнення негативних наслідків внаслідок використання Сервісу, блокування або обмеження доступу до Сервісу згідно з цим Договором, а також в інших випадках. Повернення коштів здійснюється з урахуванням кількості використаних днів.

7. Строк дії договору та його зміна

7.1.Термін дії цієї Угоди починається з моменту прийняття цієї пропозиції і триває до припинення використання Сервісу наприкінці відповідного періоду або за іншими умовами, передбаченими в Угоді.

7.1.Термін дії цієї Угоди починається з моменту прийняття цієї пропозиції і триває до припинення використання Сервісу наприкінці відповідного періоду або за іншими умовами, передбаченими в Угоді.

7.2. У випадку, якщо Клієнт порушує умови цього Договору щодо використання Програми, Виконавець має право односторонньо розірвати цей Договір без подальших виплат будь-яких компенсацій Клієнту

7.3. При розірванні цього Договору будь-якою стороною з будь-якої причини, Клієнт, Адміністратор та Користувачі повинні повністю припинити використання Програми.

7.4. Клієнт повинен видалити всі свої дані з Сервісу до завершення дії цієї Угоди. CPASHKA видаляє або знищує всі дані без повідомлення про це, які зберігаються в Сервісі, протягом 14 (чотирнадцять) календарних днів після завершення Угоди або припинення права доступу та користування Сервісом та не несе відповідальності за їх видалення.

7.5.Виконавець має право змінювати або доповнювати даний Договір у будь-який час, без спеціального повідомлення, шляхом розміщення нової версії Договору у відповідному розділі Сервісу. Нова версія Договору набуває чинності з моменту її розміщення в Сервісі, якщо інше не передбачено новим Договором. Якщо після 5 (п'яти) календарних днів після внесення змін до Договору Клієнт продовжує користуватися Сервісом, це означає, що Клієнт повністю погоджується з такими змінами.

7.6. По всім питанням, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8. Захист персональних даних та конфіденційність.

8.1. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт Згідно з законом України № 5491-VI від 20.11.2012 "Про захист персональних даних", висловлює свою згоду на передачу своїх персональних даних, таких як Прізвище, Ім'я, По батькові, електронна адреса, контактний номер телефону, дата народження, регіон, місто, організація та посада, для їх обробки Виконавцем.

8.2. Виконавець зобов'язується прикласти всі необхідні заходи для захисту персональних даних, зазначених вище, від незаконного втручання або розголошення.

8.3. Кожна сторона згодна вважати всю Конфіденційну інформацію конфіденційною і не буде використовувати або розголошувати її, крім випадків, коли це необхідно для виконання цієї Угоди.

8.4. Кожна сторона, яка отримує конфіденційну інформацію (далі «Отримуюча Сторона») іншої сторони (далі «Розкриваюча Сторона»), не має права розголошувати цю інформацію будь-кому без прямого дозволу Розкриваючої Сторони. Вона також зобов'язана приймати всі розумні заходи для захисту цієї конфіденційної інформації, подібно до заходів, які вона застосовує для захисту власної конфіденційної інформації або комерційної таємниці.

8.5. Виконавець зобов'язується використовувати всю конфіденційну інформацію, отриману від Клієнта в рамках цього договору, виключно на користь Клієнта і лише за його письмовою згодою.

8.6. Ці зобов'язання, викладені в цьому розділі Договору, не поширюються на наступні відомості:
- Відомості, які стають або є загальновідомими не з вини сторони, яка Отримала ці відомості від іншої сторони Договору. Це має бути підтверджено відповідними доказами.
- Відомості, що потребують розкриття відповідно до законодавства або вимог компетентних органів. Ці відомості можуть бути надані лише компетентним органам у порядку, передбаченому законодавством.

9. Технічна підтримка

9.1. CPASHKA надає технічну підтримку Клієнтам, Адміністраторам та Користувачам, включаючи консультації з питань функціональності та особливостей експлуатації на стандартних конфігураціях, які підтримуються операційними та іншими системами Сервісу.

9.2. Для забезпечення технічної підтримки CPASHKA може запитувати від Клієнта, адміністраторів або користувачів інформацію щодо облікового запису та/або даних, які інтегровані з Сервісом.

9.3. Адреса: проспект Гагаріна, 4, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50076, офіс 95

10. Заключні положення

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття умов цього Договору Клієнтом.

10.2. У разі виникнення спірних питань сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

10.3. Цей Договір є публічною офертою, текст якої розміщений на веб-сайті Виконавця.

10.4. Усі спори, які виникають у зв'язку з цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

10.5. Клієнт зобов'язується відшкодувати CPASHKA будь-які збитки, які можуть виникнути внаслідок порушення Клієнтом (включаючи його адміністраторів або користувачів) зобов'язань, встановлених цією Угодою. Клієнт також зобов'язується надати сприяння CPASHKA у захисті від будь-яких претензій, позовів або скарг, що надійшли від третіх осіб, якщо вони виникли внаслідок порушення Клієнтом (його адміністраторами або користувачами) зобов'язань, встановлених цією Угодою.

10. 6. Виконавець може залучати третіх осіб для підтримки працездатності Сервісу, проте залишається в рамках цієї Угоди відповідальною перед Клієнтом за дії таких залучених осіб.

10.7.Цей Договір оферти складено та набирає чинності з моменту публікації на веб-сайті Виконавця.